Kirjoittajille

KIRJOITUKSEN KIELI
Kirjoituksen kielenä voit käyttää mitä tahansa Suomen saamen kieltä: pohjoissaamea, inarinsaamea tai koltansaamea. Jos haluat kirjoittaa suomeksi, se on mahdollista, mutta käännätä artikkelisi myös saameksi.

KIRJOITTAJAN NIMI
Kirjoita otsikon jälkeen kirjoittajan nimi – kirjoittajien nimet sekä instituutio / osasto, yliopisto / laitos / toimipaikka sekä sähköpostiosoitteesi.

YHTEENVETO
Kirjoita alkuun lyhyt yhteenveto, n. 100 sanaa. Nimeä 5 – 7 hakusanaa.

YLEISIÄ OHJEITA
Artikkelin pituus: n. 3000 – 8000 sanaa  lähteineen
Fontti: Times New Roman
Fontin koko: 12pt
Riviväli: 1,5

VALMIIN TEKSTIN LÄHETTÄMINEN
Tekstit voi lähettää Word-tiedostoina (.doc ja .docx) tai RTF-muotoisena (.rtf).
Valmiit tekstit lähetetään seuraavasta linkistä: (Lähetä tiedosto).

HUOM
Kirjoitusten tulee olla kielentarkistettuja. Suosittelemme myös oikeinkirjoitusohjelman käyttöä (Divvun) saamenkieliseen tekstiin.
Tutkimussseuran julkaisuun sovelletaan refereekäytäntöä. Kirjoittajan tulee ottaa huomioon refereeryhmän korjausehdotukset.

 

VERTAISARVIOINTI

Valmiit tekstit vertaisarvioidaan.

 

JULKAISUN AIKATAULU 2017

Abstraktin deadline: 30.4.2017

Kirjoittajille tieto artikkelin hyväksymisestä: viimeistään 15.5.2017

Valmiin artikkelin deadline: 15.8.2017

Artikkeleiden vertaisarviointi ja palautteen antaminen: 16.8. – 14.9.

Kirjoittajille tieto muutosesityksistä: 15.9.

Valmiin artikkelin toimittaminen: 15.10.

Ennen joulua (ajankohta selviää myöhemmin): Julkaisuseminaari, jossa tutkijat esittelevät tutkimustaan ja artikkeliaan.