Kirjoittajille/For Authors

KIRJOITUKSEN KIELI
Kirjoituksen kielenä voit käyttää mitä tahansa saamen kieltä, suomea ja englantia.

Publishing language: All Sámi languages, Finnish and English.

KIRJOITTAJAN NIMI
Kirjoita otsikon jälkeen kirjoittajan nimi – kirjoittajien nimet sekä instituutio / osasto, yliopisto / laitos / toimipaikka sekä sähköpostiosoitteesi.

NAME OF AUTHOR: After title name of author – authors and affiliation and e-mail.

YHTEENVETO
Kirjoita alkuun lyhyt yhteenveto, n. 100 sanaa. Nimeä 5 – 7 hakusanaa.

ABSTRACT: Apr. 100 words, 5-7 keywords.

YLEISIÄ OHJEITA
Artikkelin pituus: n. 3000 – 8000 sanaa  lähteineen
Fontti: Times New Romain
Fontin koko: 12pt
Riviväli: 1,5

GENERAL GUIDELINE

Apr. 3000-8000 words includes references.

Times New Romain, 12pt, spacing 1,5

VALMIIN TEKSTIN LÄHETTÄMINEN
Tekstit voi lähettää Word-tiedostoina (.doc ja .docx) tai RTF-muotoisena (.rtf).
Valmiit tekstit lähetetään seuraavasta linkistä: (Lähetä tiedosto).

SUBMITTING: Word (.doc and .docx) or RTF (.rtf). Submit (send article).

KIELENHUOLTO
Kirjoitusten tulee olla kielenhuollettuja. Suosittelemme oikeinkirjoitusohjelman käyttöä (Divvun) saamenkieliseen tekstiin.

LANGUAGE CHECK: Articles should be language-proofed. We also recommend using the spelling program (Divvun) in Sámi text.

VERTAISARVIOINTI

Tekstit läpikäyvät tieteellisen vertaisarvioinnin. Kirjoittajien on huomioitava vertaisarvioitsijoiden kommentit.

Päätoimittaja ja/tai toimituskunta käsittelee/käsittelevät käsikirjoituksen ja tekee/tekevät päätöksen siitä lähetetäänkö teksti vertaisarviointiin. Kaksi toimituskunnan ulkopuolista asiantuntijaa suorittaa vertaisarvion nimettöminä. Vertaisarvioitsijoilla ei ole sidoksia toimituskuntaan.

Arvio suoritetaan seuraavien kriteerien perusteella:

  • Artikkelin uutuusarvo.
  • Esitetäänkö artikkelin loppupäätelmät artikkelin sisällön perusteella?
  • Ovatko tutkimusongelmat yhteydessä hyvän tieteellisen käytännön mukaan käytettyyn kirjallisuuteen?

 

PEER REVIEW

Articles will be peer reviewed. The authors have to take into account peer reviewers’ comments. The editor and/or the editorial board handles the article and decides whether the article will be send to the peer review. Two external experts carry out peer-review anonymously. Peer reviewers have to be independent. 

 

JULKAISUAIKATAULU

Kaksi julkaisua vuodessa.

1.6. artikkeliehdotuksen määräaika

1.12. artikkeliehdotuksen määräaika

 

TIMETABLE

Published twice a year. Deadlines June 1st and December 1st.