Dieđalaš almmuheapmi

Dutkansearvvi dieđalaš publikašuvdna Sámegiela ja -kultuvrra dutkansearvvi dieđálaš áigečála (anárašgillii Sämikielâ já –kulttuur tutkâmseervi tieđâlâš äigičaalâ ja nuortalašgillii Sääʹmǩiõl da -kulttuur tuʹtǩǩeemsieʹbr tiõđlaž äi´ǧǧpââ´jjlõstton) lea sámegielat sámegiela ja -kultuvrra áigečála.
Áigečállaga čállosat giehtadallet sámegiela ja –kultuvrra áigeguovdilis fáttáid. Lassin dan bokte juohkit dieđuid sáme- ja eamiálbmotdutkamis sihke daid bohtosiin.
Dutkansearvi fállá almmuhan- ja ságastallanreaiddu nu ahte doaibmá neutrálalaččat iige deattut etnihkalaš duogážiid. Ulbmilin lea movttiidahttit dutkiid ja aktivisttaid čállit teavsttaid sámegillii.
Doaimmahusgotti bargun lea dohkkehit almmuhemiid. Dat veahkeha maiddái giellabassamis, teavstta doaimmaheamis jna. Doaimmahusgoddi maiddái bivdá čállosiid áigeguovdilis fáttáin. Čállit vástidit iežaset teavsttaid sisdoaluin ja jurdagiin sihke fuolaheamis sisdoalu ja hámi bealis almmuhanortnegii. Teavsttat galget vuođđudit dutkandihtui dahje dat galget giehtadallat áigeguovdilis ja varas sámegielaid dahje – kultuvrra fáttáid..