ART+SCIENCE: Indigenous Peoples and Art 24.11. at 16.30-16 at the University of Helsinki

The panel discussion focuses on the history, culture and art of indigenous peoples, and their inclusion – or exclusion – from mainstream society. Are indigenous people afforded the right to cultural determination, identity and agency in contemporary societies? What roles are given to art within a native culture and in its relation to the dominant culture? What might arts education, or research, contribute towards social equality and justice? What kind of research can be done in cooperation with indigenous peoples?

Participants include researchers Alexis Kallio and Hildá Länsman working in the ArtsEqual research project at the University of the Arts Helsinki as well as Assistant Professor Pirjo Kristiina Virtanen from the University of Helsinki. Irja Seurujärvi-Kari will chair the discussion. Hildá Länsman will open the discussion with a joik and a song.

ART+SCIENCE series is organised by Think Corner and the University of the Arts Helsinki in autumn 2016.

Watch live stream: https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista/tiedekulma-live

Bovdehus -KUTSU

Sámegiela ja -kultuvrra dutkansearvvi jahkecoahkkimii – Saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseuran vuosikokoukseen

 

Aigi: lávvardaga 27.8. d 14-

Báiki: Helssega universitehtta, Metsätalo Unioninkatu 40 A, 1. geardi (UKSA LOHKAS MUHTO BEASAT SISA/RINGE 0400876222 0400876222 ILMAINEN  end_of_the_skype_highlighting)

DAHJE SKYPE BOKTE

 

Assit:

 

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat: JAGI 2016 BARGOPLÁNAT: A) ruhtaohcamus(diedalas áigecállaga almmuheapmi ja bloggat-plánat bohtet ovdal coahkkima), B)fi
 11. BURESBOAHTIN IRJA SEURUJÄRVI-KARI SÁGADOALLI

Vuosttaš blogi

Irja Seurujärvi-Kari, Sámegiela ja –kultuvrra dutkansearvvi ságadoalli

Bures boahtin Sámegiela ja –kultuvrra dutkansearvvi blogi- ja neahttasiidduide! Geassemánus 2014 sámedutkit čoahkkanedje suopmelaš-ugralaš gielladutkama gáffelatnjii Helssega universitehtas. Oktii čoahkkanan dutkit vuođđudedje vuosttas Sámegiela ja –kultuvrra dutkansearvvi sámiid historjjás. Dutkit barget sierra universitehtain Suomas ja Sámi allaskuvllas. Sin ovttasta oktasaš beroštupmi sámegillii ja sámeáššiide. Suomas váillui dákkár dieđálaš searvi ja dákkár váilevuođa dát ođđa searvi dál deavdá.

Lue lisää

WWW-sivut avattu!

Tutkimusseuran julkaisutoiminta käynnistyy blogeilla, joita kirjoittavat saamelaiskielten ja saamelaiskulttuurin sekä alkuperäiskansatutkimuksen tutkijat. Tavoitteena on blogin avulla antaa saamen kielille vahvempi käyttödomeeni tieteen foorumina. Tämä puolestaan edesauttaa kielen säilymistä.

Tutkâmseervi toimâ vuálgá joton blogičalluigijn, maid čäälih sämikielâi já sämikulttuur totkeeh. Ulmen lii blogijn adeliđ sämikieláid nanosub kevttimdoomeen tiettuu foorumin. Taat pelestis oovded já pajastuálá kielâ.

Dutkansearvvi doaibma vuolgá johtui bloggačállosiiguin, maid čállet sámegielaid ja sámekultuvrra dutkit. Ulbmilin lea bloggain addit sámegielaide nannosut geavahandomena diehtaga foruman. Dát fas ovddida ja bajásdoallá giela.