Vuosikokous 25.4.2017 klo 18, HY Metsätalon 4. krs

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Saamentutkimuksen aikakausjulkaisu – Alkuperäiskansat kieltensä elvyttäjinä

Ensimmäinen tiedote Saamen kielen ja kulttuurin tutkimusseuran tieteellisestä julkaisusta Sámedutkama áigečála / Sämitutkâm äigičaalâ / Sääʹmtuʹtǩǩummuš äiʹǧǧpââʹjjlõstt ‘Saamentutkimuksen aikakausjulkaisu’.

Tieteellisen julkaisun ensimmäinen numero ilmestyy joulukuussa 2017. Tähän etsitään nyt artikkeleita, joissa käsitellään alkuperäiskansoihin ja niiden kieliin liittyviä ajankohtaisia asioita. Artikkeleiden kirjoituskielinä ovat kaikki Suomen saamen kielet.

Tutkimusseuran tarkoituksena on julkaisemisen yhteydessä järjestää seminaari, jossa artikkeleiden kirjoittajat voivat esitellä tutkimuksiaan ja niiden tuloksia.

Lisätietoa julkaisuun liittyvistä asioista annetaan näillä sivuilla lähiaikoina.

Satavuotiaan Suomen monikulttuuriset kasvot – avoin yleisötilaisuus Kansallisarkistossa

Satavuotiaan Suomen monikulttuuriset kasvot – avoin yleisötilaisuus Kansallisarkistossa

Kansallisarkistossa järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus saamelaisten kansallispäivänä 6.2.2017, jolloin tulee kuluneeksi sata vuotta ensimmäisestä, Trondheimissa järjestetystä saamelaiskokouksesta. Koska Kansallisarkistossa säilytetään laajasti saamelaisten arkistojen ohella myös muihin Suomen vähemmistöihin liittyviä asiakirja-aineistoja, käsitellään tapahtumassa myös maamme muita vähemmistöjä.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Kansallisarkisto, Citysaamelaiset, Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto ry (MRG Finland), juutalainen seurakunta ja Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry.

Aika: maanantaina 6.2.2017 klo 13 – 18

Paikka: Kansallisarkisto, Rauhankatu 17, Helsinki

OHJELMA

Ennen Kansallisarkiston tilaisuuden alkua on Saamen lipun nosto Porthanian edustalla klo 12. Sami Soga Lavlla -kansallishymni, Hilda Länsmanin joikuesitys.

Ks. Ohjelma:

http://www.arkisto.fi/news/1886/61/Satavuotiaan-Suomen-monikulttuuriset-kasvot-avoin-yleis%C3%B6tilaisuus-Kansallisarkistossa/d,ajankohtaista

Invitation to the Conference Indigeneity in the Arctic: Local and Global Experiences

Invitation to the Conference

Indigeneity in the Arctic: Local and Global Experiences

Alkuperäiskansaisuus arktisella alueella: paikalliset ja globaalit kokemukset

January 19-20, 2017

University of Helsinki, Finland

You can also find the event on Facebook: https://www.facebook.com/events/1224300847605408/

The registration is now open!

The two day conference on Indigeneity in the Arctic: Local and Global Experiences will take place on Thursday 19th of January 2017 from 08.45 to 17.30 and Friday 20th of January from 9.00 to 17.00. The venue is University of Helsinki’s Metsätalo, Lecture room 1 (Unioninkatu 40, Helsinki).

The conference examines the concept of ‘indigenous peoples’ as an international and global phenomenon, and the unique processes through which this concept is applied to, lived and translated for each local situation. What do the concepts ”indigenous peoples” and “indigeneity” mean? Are they terms that promote indigenous and human rights, or are they tied to changing power relations in discursive ways? What is the role of these terms in the Finnish context? What are the past and current experiences of indigeneity?

Indigenous peoples’ experiences are closely tied to colonialism, which has shaped indigenous languages, cultures, and livelihoods. But, how is colonialism experienced at micro-levels? What kind of forms did and does colonialism(s) take? How is colonialism reflected in the current research on indigenous peoples? Who defines and decides on research subjects and research topics?

The second day of the conference examines the Arctic and especially Sámi peoples issues. It aims to open new perspectives to the history and presence of indigenous peoples in the Arctic’s multicultural and -lingual history. By bringing together several disciplines, the aim is to foster academic research on understanding the local indigenous communities and the borders of ‘indigeneity’. During the conference, a broad range of standpoints, results and research problems will be put in enriching, constructive dialogue to provide new insights into the studies on ‘indigeneity’.

Keynote speakers:

Ulf Mörkenstam, Associate Professor/Senior lecturer, Institute of Social Sciences, University of Stockholm

Michelle Harris, Director, Institute for Global Indigeneity, University of Albany (SUNY)

Else Grete Broderstad, Professor, Centre for Sámi Studies, University of Tromsø.

 

The registration is now open! Please fill in the online registration form here: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/76209/lomake.html. The event is open to the public and free of charge for all participants but a registration before January 10, 2017 is compulsory. The available places will be filled in the order of registration. Participants are responsible for their own travel and accommodation arrangements. A detailed schedule will be announced closer to the event. The event will be held in English.

The venue is wheelchair accessible and there are places for 3-4 wheelchairs at the back of the lecture room.

Organisers and contacts:

In case you have any questions, please contact glocal-conference@helsinki.fi.

Reetta Toivanen, Dr. Docent, University Lecturer, Academy of Finland project On ”Glocal” governance: On the meanings and consequences of the ”vernacularization” of Human Rights Concepts (2010-2016), University of Helsinki (reetta.toivanen@helsinki.fi), project homepage http://www.helsinki.fi/project/glocal/events.html

Pirjo Kristiina Virtanen, Assistant Professor, Dr. Docent, Indigenous Studies, University of Helsinki (pirjo.virtanen@helsinki.fi)

ART+SCIENCE: Indigenous Peoples and Art 24.11. at 16.30-16 at the University of Helsinki

The panel discussion focuses on the history, culture and art of indigenous peoples, and their inclusion – or exclusion – from mainstream society. Are indigenous people afforded the right to cultural determination, identity and agency in contemporary societies? What roles are given to art within a native culture and in its relation to the dominant culture? What might arts education, or research, contribute towards social equality and justice? What kind of research can be done in cooperation with indigenous peoples?

Participants include researchers Alexis Kallio and Hildá Länsman working in the ArtsEqual research project at the University of the Arts Helsinki as well as Assistant Professor Pirjo Kristiina Virtanen from the University of Helsinki. Irja Seurujärvi-Kari will chair the discussion. Hildá Länsman will open the discussion with a joik and a song.

ART+SCIENCE series is organised by Think Corner and the University of the Arts Helsinki in autumn 2016.

Watch live stream: https://www.helsinki.fi/fi/ajankohtaista/tiedekulma-live